Política de privadesa

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i amb el Reglament Europeu RGPD de Protecció de Dades personals, hem actualitzat la nostra Política de Privadesa. En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte que es demanen dades de caràcter personal.

ALBERT BEUMALA CLOS ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques RGPD, així com amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSICE.

Responsable del tractament de les teves dades personals .

 • Identitat del Responsable : ALBERT BEUMALA CLOS
 • NIF : XXXXXXXXX
 • Correu electrònic : info@elrebostsantceloni.com
 • Web : www.elrebostsantceloni.com
 • Telèfon : 93 867 36 40

Principis que aplicarem a la teva informació .

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisem les nostres llistes i eliminem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de:

 • Formulari de contacte.
 • Telèfon.
 • Web.
 • Activitats.
 • E-mail.
 • Visites.

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Els interessats tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada.
 • Sol·licitar-ne la rectificació.
 • Sol·licitar la baixa de la nostra base de dades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament.
 • Oposar-se al tractament.

Els interessats poden accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.ALBERT BEUMALA CLOS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per linteressat.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
 • Enviar les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter.
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari
 • Utilitzar les dades per contactar-nos, tant per via electrònica com per electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@elrebostsantceloni.com.

D’acord amb la LSSICE, ALBERT BEUMALA CLOS no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà de prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD-GDD) i al Reglament General de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, ALBERT BEUMALA CLOS serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. ALBERT BEUMALA CLOS no ven, lloga o cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

Enviar un missatge de correu electrònic a efectes de contacte .

Un cas especial de tractament de dades a ALBERT BEUMALA CLOS, es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien per contactar amb la nostra empresa per fer preguntes sobre els nostres productes. Encara que hi ha un formulari de captació de dades, a efectes de contacte, els usuaris poden també enviar missatges de correu electrònic. Amb aquesta finalitat, ALBERT BEUMALA CLOS utilitza el sistema de correu electrònic Gmail (Google). Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats al compte de Gmail de ALBERT BEUMALA CLOS i les dades corresponents (email i nom) sota la política de privadesa de Google. Les dades emmagatzemades al compte de Gmail ni se cedeixen ni es comparteixen amb ningú; i pots exercir els teus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de privadesa.

Legitimació per al tractament de les teves dades .

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcació de la casella corresponent a l’hora de recollir les dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

Per contactar o enviar formularis a aquesta web es requereix el consentiment d’aquesta Política de privadesa. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. . En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

Categoria de les dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. Poden tractar-se i es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que l’interessat no la sol·liciti la baixa.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, ALBERT BEUMALA CLOS comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Google Analytics : un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar a ALBERT BEUMALA CLOS a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de ALBERT BEUMALA CLOS serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. L’adreça IP és anonimitzada, per la qual cosa no serà recopilada per Google.

Navegació

En navegar per www.elrebostsantceloni.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar el usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google Analytics : Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en conjunt.

Secret i seguretat de les dades .

ALBERT BEUMALA CLOS es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant-ne la confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

ALBERT BEUMALA CLOS no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, ALBERT BEUMALA CLOS assegureu-vos que qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n ALBERT BEUMALA CLOS, notificarà al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades .

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que facis arribar a ALBERT BEUMALA CLOS exonerant a ALBERT BEUMALA CLOS, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o de Cursos i Esdeveniments.

Acceptació i consentiment .

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de ALBERT BEUMALA CLOS en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat .

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ALBERT BEUMALA CLOS en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO i els establerts a les diferents normatives vigents. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa .

ALBERT BEUMALA CLOS es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, ALBERT BEUMALA CLOS anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials .

D’acord amb la LSSICE, www.elrebostsantceloni.com no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.elrebostsantceloni.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Mitjans Oficials de Comunicació .

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per a l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, ALBERT BEUMALA CLOS queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

Píxels.

Un píxel és una imatge diminuta que es pot trobar en correus electrònics i pàgines web, i que requereix una trucada (que proporciona informació sobre el dispositiu i la visita) als nostres servidors perquè aquest píxel es representi en aquests correus electrònics i pàgines web. Utilitzem píxels per obtenir més informació sobre les teves interaccions amb el contingut web i de correu electrònic, com si has interactuat amb anuncis o publicacions. Els píxels també ens permeten, a nosaltres ia tercers, col·locar cookies al teu navegador.

Destinataris de Cessions o Transferències .

ALBERT BEUMALA CLOS no duu a terme cap cessió o comunicació de dades a no ser que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc no es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

ALBERT BEUMALA CLOS no cedirà les dades recollides a tercers tret que hi hagi necessitat raonable per complir un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Llengua .

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

Legislació .

Amb caràcter general les relacions entre ALBERT BEUMALA CLOS amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.                        

Propietat intel·lectual i industrial .

ALBERT BEUMALA CLOS per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ALBERT BEUMALA CLOS seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de ALBERT BEUMALA CLOS.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de ALBERT BEUMALA CLOS podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament , per a ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ALBERT BEUMALA CLOS.